· UZMANLIK ALANLARI·

DENİZCİLİK, NAKLİYE VE TAŞIMA

Ana faaliyet alanlarından biri olarak, Ofisin hukuki ve teknik anlamda kapsamlı deneyimi bulunmaktadır. Ofisin deneyimi konişmento, charterparti, yüke ilişkin alacaklar, sovtaj, müşterek avarya, çatma, kirlilik, gemi inşa ve onarım, gemi alım satım, koruma ve tazmine ilişkin uyuşmazlıklara yönelik olup bunlarla da sınırlı değildir.


ULUSLARARASI TİCARET

Ofis, uluslararası ticaret ve uluslararası alım satım sözleşmeleri, üretime ilişkin uyuşmazlıklar, taşıma zincirinde aksamalar, ham petrol ve rafine yağ, sıvılaştırılmış petrol gazı, kömür, metal, dökme yük satışı kredi mektubuna ilişkin uyuşmazlıklar, taşımaya ilişkin uyuşmazlıklar, sigorta yükümlülüğü ve tazminata yönelik ekseriyetle deneyimlidir.


DAVA, TAHKİM VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Ofis, ticari uyuşmazlıklara ticari bilinçle yaklaşmaktadır ve bu hususta kapsamlı bir deneyime sahiptir. Öncelikli amaç karmaşık uyuşmazlıklara ticari anlamda en karlı ve pratik çözümü önermektir. Ancak, hukuki yargılamanın gerekli olduğu noktada Ofis en iyi sonuca ulaşmak için de ehildir.


SİGORTA & REASÜRANS

Ofis; sigorta, reasürans, bankalarca yapılan sigortalar, kredi sigorta endüstrisinde Müvekkillerini asiste etmektedir. Ofis, özellikle denizcilik alanında uluslararası unsuru olan karmaşık ve yüksek değerli talepleri takip etmekte deneyimlidir.


İŞ HUKUKU

Ofis, gerek işçiler gerekse işverenleri temsilen çok kapsamlı iş hukuku alanında Müvekkillerine danışmanlık vermektedir. Deniz ticaret hukuk alanındaki uzmanlığı dolayısıyla, Ofis aynı zamanda deniz iş hukuku alanında gemi insanlarının haksız fesih ve iş kazası gibi uyuşmazlıklarıyla ilgilenir.


ŞİRKETLER HUKUKU

Ofis, ticari anlamda birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere danışmanlık, kurumsal yönetim ve yasalara uygunluk kapsamında hizmet vermektedir. Ofis aynı zamanda gerektiğinde Müvekkillerine şirketler hukukunda tam donanımlı hizmet vermektedir. Öncelikli amaç, Müvekkillerin hakkını tam anlamıyla koruyan, en yüksek faydayı sağlayacak, basit ve adil sözleşmeler oluşturmaktır. İlkemiz iyi bir ticari sözleşmenin hizmeti motive edeceği ve uyuşmazlıkları caydıracağı yönündedir.


ŞİRKET KURULUMU

Ofis, iş alanının gerekliliğini nazara alarak, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine Türkiye’de ve yurt dışında anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket, komandit şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket kurma hizmeti vermektedir.


VATANDAŞLIK HUKUKU

Ofis, oturum izni, çalışma izni ve Türk vatandaşlığı almak isteyen Müvekkillere hizmet vermektedir. Müvekkillere; sermaye yatırımı, taşınmaz edinimi, bankaya para yatırma veya iş kurma yoluyla vatandaşlık edinimine ilişkin yapacağı başvuruya has gerekliliklere ve yönteme ilişkin baştan sona danışmanlık ve hizmet verilmektedir.


CEZA HUKUKU

Ofis, idari para cezalarından daha ciddi suçlamalara ve karmaşık dolandırıcılık suçlarına kadar ceza hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıklarda soruşturma aşamasından kovuşturmanın sonuna kadar yargılamanın her safhasında Müvekkillerini dikkatle ve özenle temsil etmektedir.